praktyki na studiach

Jak wyglądają praktyki na studiach?

Czas3 Minut

Studia to okres nie tylko wzmożonej pracy umysłowej, ale też szereg możliwości zdobycia doświadczenia w wymarzonym zawodzie. Dowiedzmy się więcej na temat tego, na którym roku studiów są praktyki, jak wyglądają praktyki na studiach, jakie wynikają z nich korzyści oraz jakich obowiązków możemy się spodziewać. 

Czy praktyki na studiach są obowiązkowe?

Najczęstszym pytaniem nurtującym przyszłych lub obecnych studentów jest to, czy praktyk da się uniknąć. Odpowiedź brzmi: nie. Każdy rodzaj studiów – zarówno licencjackie, inżynierskie, jak i jednolite magisterskie zawierają w programie obowiązek odbycia praktyk. Zmienia się jednak czas ich trwania oraz okres, na który przypadają. Również studia zaoczne wymagają odbycia praktyk zawodowych.

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Możemy starać się o zaliczenie swojej dotychczasowej bądź poprzedniej pracy jako praktyk. By tak się stało, musi ona spełniać jeden warunek: powinna być związana z kierunkiem studiów. Wyjątku tego nie stosuje się w przypadku kierunków medycznych, psychologicznych i prawniczych. 

Jakie są korzyści z praktyk w trakcie studiów?

Zalet praktyk jest znacznie więcej, niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. Nawet jeśli wydają się tylko niezbyt przyjemnym obowiązkiem, większość z nich pomaga w:

 • weryfikacji swoich zainteresowań. Jeśli już podczas praktyk okaże się, że praca w danym zawodzie rozmija się z naszymi oczekiwaniami, jest to wyraźny sygnał do ponownego przemyślenia obranego kierunku. Czasami jednak na nasze odczucia ma wpływ zła atmosfera w firmie, którą uważaliśmy za interesującą. To również będzie dla nas cennym doświadczeniem;
 • sprawdzenie posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce;
 • budowa sieci kontaktów biznesowych;
 • zdobycie cennego doświadczenia;
 • wzbogacenie swojego CV.

Praktyki mają jeszcze jedną wymierną korzyść: pozwalają nam poczuć się pewniej w swoim zawodzie i na rynku pracy. Stanie się to nieocenione, kiedy zaczniemy szukać swojego pierwszego zatrudnienia. 

Przeczytaj też: Work – life balance – o co właściwie chodzi? | Rozmowa rekrutacyjna

Jakie obowiązki ma praktykant, a jakie pracodawca?

Na wygląd praktyk ma oczywiście wpływ to, w jakim zawodzie się szkolimy. Zupełnie inaczej będą więc wyglądać te przewidziane na studiach medycznych, a inaczej na informatycznych. Przyjmuje się jednak, że praktyka ma w jak najpełniejszej mierze przygotować studenta do wykonywania przyszłych obowiązków. Zresztą konieczne do zrealizowania zadania ze sfery techniczno-organizacyjnej są wskazane w „Programie praktyk studenckich”.

Obowiązkiem studenta jest uczestnictwo w praktykach i szukanie okazji do zdobycia jak największej liczby informacji oraz możliwości wykorzystania posiadanych już umiejętności. Czas pracy warto wykorzystać także na rozwijanie zdolności komunikacyjnych i kreatywne rozwiązywanie powstałych problemów.

Obowiązkiem pracodawcy jest z kolei:

 • szkolenie BHP,
 • wykonanie instruktażu stanowiskowego,
 • przygotowanie odzieży ochronnej.

Natomiast obowiązki osoby przygotowującej praktyki wiążą się z:

 • zapewnieniem odpowiednich warunków pracy oraz przestrzeganie zasad BHP,
 • równe traktowanie praktykanta,
 • przestrzeganie zasad czasu pracy.

Kiedy są praktyki na poszczególnych typach studiów?

Jak wygląda czas i termin praktyk na poszczególnych rodzajach studiów? Na studiach pierwszego stopnia odbywają się one najczęściej po pierwszym roku, a na jednolitych studiach magisterskich po trzecim roku. Jeśli zaś chodzi o ich długość, to zależy to w dużej mierze od obranego przez nas kierunku. Dla przykładu na kierunku Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa będzie to 160 godzin, a w przypadku Administracji i Cyfryzacji 480 godzin. 

Warto pamiętać również, że praktyki odbywają się z reguły w okresie letnich wakacji, a ich zaliczenie następuje we wrześniu. Może się to zmienić jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemną zgodą Prodziekana do spraw studenckich. 

Studenci, którzy odbyli już praktyki na studiach pierwszego stopnia, nadal mają obowiązek ich odbycia podczas kontynuowania edukacji. Jeśli natomiast studiują równolegle dwa lub więcej kierunków, mogą w każdym miejscu odbyć tylko jedną praktykę. Miejsce powinno być jednak merytorycznie adekwatne do obu kierunków obranych studiów. 

Warto wziąć pod uwagę też, że na niektórych kierunkach studiów, tj. prawniczych czy psychologicznych zajęcia praktyczne mają dodatkową wartość, ponieważ to właśnie nasze nabyte podczas nich umiejętności, bardziej niż wiedza teoretyczna, będą decydujące przy zatrudnieniu. 

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dyrektywa work life balance Previous post Dyrektywa work-life balance. O co chodzi?
uczelnie Poznań Next post Uczelnie Poznań: ranking Top 5 uczelni w Poznaniu