praktyki na studiach psychologicznych

Praktyki na studiach psychologicznych: jak wyglądają?

Czas2 Minut

Odbycie praktyk studenckich w przypadku studiów psychologicznych jest niezwykle ważne. Trudno przecież wyobrazić sobie osobę na tym stanowisku, która nigdy nie miała możliwości sprawdzić swojej teoretycznej wiedzy w pracy z rzeczywistymi ludźmi i ich problemami. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają praktyki na studiach psychologicznych i kiedy można z nich zrezygnować.

Co jest celem praktyk?

Jak podaje instrukcja programowa praktyki zawodowej, celem obowiązkowych praktyk jest oczywiście zdobycie praktycznej wiedzy psychologicznej. A ta jest podstawą do dalszego kształcenia umiejętności zawodowych. W trakcie swojego stażu studenci w sposób naturalny zapoznają się też z ogólnymi zasadami pracy psychologa w wybranej przez nich instytucji. Nie bez znaczenia jest też wdrożenie do działań zawodowych, wykonywanych pod superwizją odpowiedzialnego opiekuna praktyk – również psychologa.

Kiedy i w jakim wymiarze odbywają się praktyki studenckie na Psychologii?

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, niezwykle istotne jest, żeby studenci najpierw posiedli pewną miarę wiedzy, a dopiero później przystąpili do jej wykorzystania. Dlatego też praktyki realizowane są na III i IV roku studiów w przypadku jednolitych studiów magisterskich oraz w I i II roku studiów drugiego stopnia. W pierwszym podanym tu rodzaju studiów odbywają się one w 6 semestrze, ich wymiar wynosi 40 godzin i jest to praktyka ciągła, a w 8 semestrze przypada 60 godzin, które mogą zostać podzielone.

Pamiętać należy, że przy realizacji praktyk w trybie ciągłym powinno się je zorganizować w czasie niekolidującym z zajęciami dydaktycznymi. Sam termin wyznacza kierownik praktyk przy współpracy z opiekunem roku. Jeśli zaś chodzi o praktyki na studiach psychologicznych- nieciągłe, zasada jest ta sama, ale za termin odpowiedzialny jest już sam student.

Warto dodać, że praktyka może być realizowana w systemie hybrydowym, wykorzystującym pracę stacjonarną i zdalną (z użyciem odpowiednich narzędzi, takich jak telefon i wideokonferencja).

Jak wygląda współpraca z opiekunem praktyk?

To, jak wyglądają poszczególne studenckie praktyki, zależy w dużej mierze od harmonogramu przewidzianego przez opiekuna praktyki. Sprawuje on bowiem w tym czasie nadzór nad studentem. Powinien więc z poszanowaniem zasad organizacji pracy (np. tych dotyczących ochrony danych osobowych i zasad etyki), wyznaczać studentowi zadania, które pomogą mu się rozwinąć i dobrze poznać specyfikę swojego zawodu. Opiekun praktyki jest również odpowiedzialna za informowanie Koordynatora praktyk o nieusprawiedliwionej nieobecności praktykanta oraz innych nieprawidłowościach.

Przeczytaj też: Praktyki dla studentów Prawa – co należy wiedzieć? | Benefity pracownicze

Gdzie można odbyć praktyki?

Forma realizacja praktyk wynika z wyboru ścieżki. Może ona z kolei przybrać ofertę:

  • praktyki zorganizowanej z udziałem Instytutu Psychologii (wynikającej z umów współpracy z instytucjami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi);
  • praktyki indywidualnej (w instytucji samodzielnie wybranej przez studenta, ale po akceptacji miejsca przez kierownika praktyk),
  • już wykonanej pracy zawodowej.

Zaliczenie praktyk studenckich – jak się odbywa? Czy są wyjątki?

Student, który ukończył odbywanie swojej praktyki, powinien zgłosić się do Koordynatora Praktyk, w celu ich zaliczenia. Co powinien mieć przy sobie? Przede wszystkim:

  • kopię zawartych polis ubezpieczeniowych NNW i OC opłacanych w trakcie trwania stażu,
  • Dzienniczek praktyk studenckich,
  • Opinię o praktyce.

Jednocześnie w pewnych uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić o zaliczenie praktyk studenckich, jeśli wykonywał pracę zawodową bądź też inną działalność. Pod warunkiem jednak, że miała ona charakter wymagany przez program praktyk, zawarty w sylabusie przedmiotu.

Kolejną rzeczą, którą warto mieć na uwadze, jest to, że jeśli student odbywa praktyki w więcej niż jednej placówce, musi on dostarczyć komplet dokumentacji, jaką otrzymał w każdej z nich, nawet jeśli opiekun praktyk się nie zmienił lub jeśli odbyły się one w tej samej placówce, ale na innych oddziałach.

Po zakończeniu stażu zawodowego otrzymaną przez studenta ocenę wpisuje Koordynator do protokołu praktyki w portalu SWPS. Uzyskane doświadczenie zawodowe na pewno przyda mu się w obraniu wymarzonej ścieżki kariery!

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

praktyki studia prawnicze Previous post Jak wyglądają praktyki na studiach prawniczych?
staż z urzędu pracy Next post Staż z Urzędu Pracy: dla kogo będzie dobrą opcją?