staż z urzędu pracy

Staż z Urzędu Pracy: dla kogo będzie dobrą opcją?

Czas2 Minut

Urzędy pracy oraz sami pracodawcy chętnie polecają bezrobotnym skorzystanie z możliwości odbycia stażu. Na czym on polega, czym różni się od stażu unijnego i jak wygląda oferta skierowana do osób po trzydziestce? Poszukajmy wspólnie odpowiedzi na te i inne frapujące pytania!

Staż – co to jest?

Staż z Urzędu Pracy jest jednym z ustawowo przewidzianych form aktywizacji osób bezrobotnych. Program stażu ustala się w ten sposób, by jego uczestnicy mogli zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe i umiejętności przydatne w miejscu pracy. Zwykle jest też opłacany przez miejscowy Urząd.

Jeśli zatem od dłuższego czasu nie potrafimy znaleźć zatrudnienia, warto rozważyć możliwości stażu dostępne w miejscowym Urzędzie Pracy. Musimy jednocześnie mieć świadomość, że nie będą przysługiwać nam niektóre prawa. Na przykład wiele osób mylnie sądzi, że na stażu przysługuje im urlop wypoczynkowy, zasiłek macierzyński czy zasiłek chorobowy. Jako stażyści możemy jednak pójść na zwolnienie lekarskie.

Organizator stażu ma obowiązek zapoznać bezrobotnego z jego obowiązkami i uprawnieniami. Musi zapewnić również środowisko zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Staż z urzędu pracy – wynagrodzenie

Państwo Polskie w całości finansuje wynagrodzenie stażystów i czyni to za pośrednictwem środków dostępnych w Funduszu Pracy lub ze środków unijnych. Ten rodzaj zatrudnienia może trwać od 3 do 12 miesięcy, w czasie których zatrudniony wynagradzany jest comiesięcznym stypendium stażowym w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (wynagrodzenie netto w przypadku stażów unijnych jest nieco wyższe). Reguluje to art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obecnie zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1304,10 zł brutto, a więc wynagrodzenie netto za staż z Urzędu Pracy będzie wynosiło 1565 złotych. W niektórych wypadkach stażyście przysługuje tzw. bon stażowy. Uzyskać go mogą osoby do 30 roku życia, które przedstawią w Urzędzie firmę zobowiązującą się do przyjęcia ich na 6-miesięczny staż i zatrudnienia na kolejne pół roku po zakończeniu stażu. Pracodawca otrzyma w takiej sytuacji premię w wysokości 1500 złotych. Natomiast bon stażowy dla pracownika będzie oznaczał pokrycie jego wydatków na dojazd czy na badania lekarskie.

W takim wypadku konieczne będzie złożenie wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych do właściwego powiatowego Urzędu Pracy.

Przeczytaj też: Jak wyglądają praktyki na studiach psychologicznych?

Staż z Urzędu pracy po 30 roku życia

Staż, który jest okazją do nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, stworzony został głównie z myślą o osobach młodych. Jest to też wygodna i atrakcyjna pomoc dla przedsiębiorców, którzy mogą zyskać w ten sposób młodą siłę roboczą bez nawiązania stosunku pracy. Jednak bezrobotni, którzy osiągnęli już 30 rok życia również nie są skreśleni. Aby mieć możliwość odbycia stażu przez Urząd lub starać się zorganizowanie stażu konkretnego pracodawcy, powinni spełniać jeden z poniższych warunków:

 • pozostawać bezrobotni sposób długotrwały (przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej,
 • posiadać status osoby niepełnosprawnej,
 • wychowywać dziecko do 6. roku życia (lub do 18. roku życia, jeśli jest ono niepełnosprawne).

Staż unijny a staż z urzędu pracy

Na koniec zajmijmy się jeszcze coraz popularniejszymi stażami unijnymi. Co do zasady są one finansowane ze środków unijnych w ramach umowy podpisanej pomiędzy pracodawcą a starostą powiatowym. O możliwość odbywania stażu unijnego mogą ubiegać się osoby, które:

 • przed rejestracją jako bezrobotne były zatrudnione nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy na terenie kraju (w przypadku cudzoziemców),
 • w momencie rejestracji pozostają bez pracy,
 • są zdolne i gotowe podjąć się zatrudnienia,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • ukończyły 18 lat,
 • mają status osoby bezrobotnej zarejestrowanej we właściwym miejscu zameldowania Urzędzie Pracy,
 • nie mają prawa do emerytury czy renty.

Zasady odbywania stażu mogą być różne, dlatego więcej na ich temat dowiemy się, pytając o konkretne informacje w naszym Urzędzie Pracy.

Średnia ocena

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

praktyki na studiach psychologicznych Previous post Praktyki na studiach psychologicznych: jak wyglądają?
dress code w pracy Next post Dress code w pracy. Jak ubrać się do biura?