zasiłek dla bezrobotnych poznań

Na jaki zasiłek mogą liczyć bezrobotni w Poznaniu?

Czas2 Minut

Bezrobotność to czas wyzwań i potrzeby wsparcia finansowego. W Poznaniu istnieje szereg zasiłków, stypendiów oraz dodatków, które mogą pomóc osobom bez pracy w utrzymaniu się i podjęciu nowych wyzwań zawodowych. Zapoznajmy się z nimi bliżej.

Zasiłki dla bezrobotnych

Osoby bez pracy w Poznaniu mogą liczyć na różne rodzaje zasiłków, zależnie od okresu posiadania prawa do nich oraz ich sytuacji życiowej.

Podstawowy zasiłek
Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W tym czasie jego wysokość wynosi 1.491,90 zł. Po upływie tego okresu, zasiłek podstawowy obniża się do 1.171,60 zł.

Zasiłek obniżony i podwyższony
Dla niektórych osób istnieje możliwość otrzymania zasiłku obniżonego lub podwyższonego. Zasiłek obniżony, w wysokości 80% podstawowej kwoty, może być przyznany również przez pierwsze 90 dni, natomiast po tym okresie jego wartość to 937,30 zł. Zasiłek podwyższony, wynoszący 120% podstawowej kwoty, może być udzielony zarówno w początkowym, jak i późniejszym okresie, co daje 1.790,30 zł lub 1.406,00 zł odpowiednio.

Stypendia dla bezrobotnych

Stypendia są dodatkowym wsparciem dla osób bezrobotnych, zwłaszcza gdy uczestniczą w różnych formach kształcenia i przygotowania zawodowego.

Stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu itp.
Osoby uczestniczące w szkoleniach, stażach czy przygotowaniu zawodowym mogą liczyć na stypendium w wysokości 120% zasiłku, co daje 1.790,30 zł. Istnieje także możliwość otrzymania stypendium na kontynuowanie nauki, które wynosi 100% zasiłku (1.491,90 zł).

Świadczenia integracyjne
Dla osób korzystających z zasiłku dla bezrobotnych istnieje także możliwość otrzymania świadczenia integracyjnego, które wynosi 120% zasiłku, co daje 1.790,30 zł.

Dodatki i świadczenia

Oprócz zasiłków i stypendiów, istnieją dodatkowe świadczenia oraz dodatki, które mogą być przyznane osobom bezrobotnym w Poznaniu.

Dodatek aktywizacyjny
Dodatek aktywizacyjny może wynosić do 50% zasiłku i jest przeznaczony dla osób, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Bezrobotni mający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub niepełnosprawne do 18 roku życia mogą otrzymać refundację kosztów opieki nad nimi, w wysokości do 50% zasiłku.

Świadczenie z tytułu prac społecznie użytecznych
Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne mogą otrzymywać wynagrodzenie na poziomie co najmniej 10,90 zł za godzinę.

Podsumowanie

Bezrobotni w Poznaniu mają dostęp do różnorodnych form wsparcia finansowego, które mogą pomóc im w utrzymaniu się oraz podjęciu nowych wyzwań zawodowych. Zasiłki, stypendia, dodatki i inne świadczenia stanowią istotne narzędzia w zapewnieniu godziwych warunków życia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej. Warto zapoznać się z nimi bliżej, aby skorzystać z dostępnych możliwości.

Previous post Projekt Workify – czyli młodzi o rynku pracy
tester słodyczy Next post Tester słodyczy – czy to praca z marzeń?